• Estàs en:
  • Plaça sud

Plaça sud

L'any 2005 es va habilitar com a plaça multiusos l'espai comprés entre el refectori i la muralla sud de clausura. Es tractava d'un camp de tarongers plantat al començament dels anys 70 del segle XX, sobre les ruïnes d'un edifici indeterminat del segle XIV.

La reurbanització d'esta zona ha consistit, una vegada talats els arbres, en la construcció d'una solera d'argamassa, amb la corresponent il·luminació perimetral. S'han desenrotllat fins a la data en este lloc nombrosos esdeveniments a l'aire lliure, consistents sobretot en activitats musicals.