• Estàs en:
  • Obra nova

Obra nova

Segle XVIII. Abat Lluís Sanxís (1748 - 1752).

Edifici de grans proporcions que contenia entre altres dependències, el refectori dels llecs, el dormitori, i el celler magatzem del monestir.

Esta edificació de quatre plantes i grans proporcions es va alçar després del refectori tancant el claustre pel migdia i adossant-se a la muralla de clausura. Els treballs d'excavació han deixat al descobert part de la muralla espitllerada del segle XIV; nombroses dependències internes amb sòcols de taulelleria en algunes, i paviments de terrissa en totes elles.

Sector sud obra nova

Des del mes de març fins a finals de l'any 2005, es va excavar el sector sud de l'obra nova, on van aparéixer deu estructures d'habitació, estructures corresponents a un possible calefactori, amb paviment de lloses de pedra i suport circular per a la caldera. Altres habitacions contigües, pavimentades de rajola, farien la funció de cuines i dependències auxiliars, entre les quals va destacar una que va funcionar com a escorxador. La rehabilitació ha consistit en la consolidació de murs i provisió de paviments on estos faltaven.

Destaquen en tot el conjunt quatre pilars de pedra amb la base motlurada, situats a l'est, que formarien part d'un edifici de grans proporcions, encara per determinar, construït en el segle XVII. Dins d'esta actuació també està prevista la rehabilitació dels murs perimetrals oest i sud de l'obra nova i el corresponent al desconegut edifici del segle XIV (plaça sud).