• Estàs en:
  • La fundació

Fundació Jaume el Just

La Fundació Jaume II el Just, constituïda amb esta denominació a l'empar de l'article 34 de la Constitució Espanyola i la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interés General, es regix pels presents estatuts i, en tot cas, per les disposicions abans citades i les altres que se li apliquen.

La Fundació està domiciliada a l'immoble situat a Simat de la Valldigna, plaça de l'Abadia, s/n, i les seues oficines estan en el c/ Professor Beltrán Báguena, núm. 5, 5t, pta. 6 - 46009 - València.

 

Fins, duració i àmbit d'actuació

La Fundació té com a objectiu i fins essencials de la seua actuació la recuperació, potenciació, posada en ús i divulgació del patrimoni històric valencià, particularment del monestir de Santa Maria de la Valldigna, fundat pel monarca Jaume II el Just, així com l'organització d'una sèrie d'activitats culturals que coincidixen en el temps amb una important efemèride, que és el 700 aniversari de la fundació de la Valldigna. La Fundació també promourà tot tipus d'actuacions en el patrimoni artístic valencià, i divulga la figura del monarca Jaume II, eix vertebrador de la Comunitat Valenciana, ja que durant el seu govern es produïx la incorporació definitiva d'Alacant al Regne de València. Estos objectius s'enumeren amb caràcter simplement enunciatiu i no limitador, i està la Fundació per tant legitimada per a realitzar qualssevol actes o activitats relacionades amb la finalitat cultural que impulsa la seua creació.

 

Òrgans de la fundació

Els òrgans de la Fundació són els següents:

  • El Patronat
  • El Consell Rector